Muziek en boeken / aanbevelingen

Mintijteer – Ester Maria Magnis

De worsteling tussen twijfel en diepe existentiële eenzaamheid waarna tenslotte de zachte stille nabijheid, de troost als ‘van God’ wordt gevonden. De schrijfster neemt je mee op haar onstuimige zoektocht door lijden en gemis. Haar vaste zekerheden, de kerkelijke structuren en kaders vallen weg.  Rust wordt gevonden in een diepgaande relatie met wie zij als God heeft herkend. Het boekje is een ‘kleinood’, uitgegeven bij uitgeverij van Wijnen

Naar de stilte – Otto de Bruijne

Een prachtig boekje over de reis die Elia maakte naar de berg Horeb. Op een prachtige manier verbindt Otto de reis van Elia met die van de hedendaagse lezer. Elia die na zijn grootse optreden tegen de priesters van Baal in angst voor Izebel op de vlucht slaat, opgebrand, vermoeid en terneergeslagen. Elia vlucht in de armen van God. De meditatieve open vragen maken het boekje een mooie gids tijdens een persoonlijke retraite. Het is een aanbeveling om bij het gebruik van het boekje ook geestelijke begeleiding te ontvangen. Het boekje is uitgegeven bij uitgeverij Medema.

Besef van Gods tegenwoordigheid –  Frere Laurent

Een paar eeuwen geleden ontdekte een eenvoudige kloosterbroeder het geheim van een ononderbroken omgang met God. Hij was kok in een Frans klooster – “een dienaar van dienaren van God”, zoals hij zichzelf noemde. Te midden van het gerammel van potten en pannen zocht en vond hij een diep en voortdurend besef van God. Door zijn ervaring en inzicht is hij een klassiek voorbeeld van geestelijke diepgang geworden. De diepte van de beleving van zijn liefdevolle relatie met God en de eenvoud en openheid waarmee deze eenvoudige broeder hieraan woorden geeft, raakt ons verlangen als hedendaagse zoekers en gelovigen. Dit boekje is vertaald door J.B.M. Laudy en in 1999  met toestemming van uitgeverij Carmelitana uitgegeven door Gideon. De Engelstalige versie is ook zeer lezenswaardig: Practicing His Presence uitgegeven door The SeedSowers

Jesus Calling / Dichtbij Jezus – Sarah Young

Een prachtig dagboekje dat enige jaren geleden in Amerika uitgegeven werd. In middels is het ook in het Nederlands vertaald en verkrijgbaar bij Gideon Boeken. Sarah schrijft in haar voorwoord hoe zij door perioden van strijd in haar leven leerde om in de stilte bij God te zijn. Het dagboekje is de vrucht van het toepassen van de Lectio Divina. Het ademt de wijze waarop God (ik vorm) tot jou (jij vorm) persoonlijk spreekt. Door naar de tekstgedeelten in de Bijbel te verwijzen ontstaat een persoonlijk Bijbels dagboek.

Koester je hart / Veertig stiltetips – Mirjam van der Vegt

Een prachtig boekje met allerlei boeiende en vooral praktische stiltetips. Het maakt de stilte concreet en tastbaar. Mirjam weet waarover zij het heeft. Zij geeft ook trainingen waarin zij stap voor stap de stilte met je verkent en je op het spoor zet van persoonlijke ontdekkingen. Het boekje is uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum.