Light of the world

william_holman_hunt_light_of_the_world_300

Light of the world on your doorstep.

Advent, de periode voor kerst, wordt gekenmerkt door de verwachting van de komst van JezusWie was deze Jezus, dat hij ‘licht van de wereld’ genoemd wordt? Hoe komt hij aan die titel en hoe kleurt dit je verwachting?

De profeet Jesaja kondigt in het Oude Testament, eeuwen voor zijn geboorte, Jezus komst aan in termen van ‘licht’. ‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht (9:1; 49:6)’.

In het Nieuwe Testament vervolgen de schrijvers van de Evangeliën het verhaal over Jezus in de metafoor van ‘het licht der mensen’ en de ‘duisternis die niet in staat is om dat licht te grijpen’. In vele toonaarden verbindt Jezus ‘het kwaad’ in het handelen van mensen aan de duisternis en ‘het goede’ aan het licht.

Het wereldtoneel vertoonde het afgelopen jaar duisternis in alle kleurstellingen. Van de diepste donkerheid in Irak, Syrië, Oekraïne en West-Afrika tot vale grijstinten elders waar het kwaad toesloeg. Soms waren kleine lichtpuntjes in die duisternis te zien zoals de Westerse hulpverleners die weigerden hun plek onder de Irakezen en Syriers te verlaten. Zij wilden een volk in nood waarmee zij zich verbonden voelden, niet verlaten. Gedreven door ‘het Licht’ gaven zij hun leven.

Geïnspireerd door een tekst uit de Openbaring van Johannes vervaardigde de Britse kunstenaar Holman Hunt in 1851 het hier afgebeelde schilderij. De tekst luidt: ‘Look at me. I stand at the door. I knock. If you hear me call and open the door, I’ll come right in and sit down to supper with you‘. Met de titel ‘light of the world’ komt het licht aan de deur kloppen: de deur van onze maatschappij, onze kerk, onze levens… Gezien de begroeiing lijkt de deur in het schilderij lange tijd ongeopend te zijn. Wat zou dit betekenen voor de situatie binnen? Jezus is voor zijn entree afhankelijk van zijn gastheer of gastvrouw, een deurklink ontbreekt. Hij zal zichzelf geen toegang verschaffen. Zijn karakter wordt gekenmerkt door mildheid, nederigheid en zachtmoedigheid. Hij  draagt een kroon van doornen en in zijn handen en voeten zijn de tekenen te zien van verwondingen, opgedaan bij zijn sterven aan het kruis. We ontmoeten hier de opgestane Heer. Hij die de dood heeft overwonnen. Jezus draagt het licht maar is ook zelf verlicht. Johannes zegt dat hij ‘het ware licht is dat iedere mens verlicht (Joh 1:10)’.

Het schilderij roept vragen op:

Wat zou het voor Jezus betekenen, dat hij daar aan de deur staat te wachten en te kloppen? Waarom zou hij zichzelf uitnodigen? Waarom zou de bewoner de deur al zo lang niet geopend hebben? Wat zou Jezus doen wanneer hij wordt binnengelaten? Wat kan dit teweegbrengen bij de bewoner(s) van het pand?

Wat kun je verwachten?

Mattheus verwoordt een persoonlijke uitnodiging van Jezus die door Eugene Peterson in ‘the Message’ op een bijzondere wijze is vertaald: ‘Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly. (matt. 11:28-30)’.

Hoe kijk jij naar dit schilderij en wat vind je van deze persoonlijke uitnodiging van ‘het licht der wereld’?

Geniet van onderstaande hedendaagse versie van Handel’s Messiah waarin de komst van ‘het licht der wereld’ wordt bezongen:  The people that walked in darkness have seen a great light.