Muziek en boeken

Aanbevelingen...

Bidden in de nacht voor wie werken, waken en wenen. [oorspr. titel: Prayer in the Night]

Tish Harrison-Warren

Een prachtig boekje van Tish Harrison-Warren, Anglicaans priester uit Noord-Amerika. Zij schreef ook zo mooi over de ‘liturgie van het alledaagse’. Tish heeft de moed om een erg moeilijk thema recht aan te kijken: ‘hoe kan God almachtig en liefdevol zijn terwijl mensen lijden’. Haar remedie is eenvoudig maar daarmee ook moeilijk: het bidden van de completen, het nachtelijk gebed uit de liturgie van de Anglicaanse kerk. Een eeuwenoud gebed dat woorden heeft voor onze menselijke kwetsbaarheid, pijn, angst, verdriet, troosteloosheid en sterfelijkheid. Een gebed dat de tand des tijds doorstond. Ook wij moderne gelovigen mogen er kracht uit putten. Geen makkelijke antwoorden. Doorleefde gebeden die je woorden aanreiken wanneer je die niet meer hebt. Zo kan troost een kiertje vinden door de scheuren van ons kwetsbare bestaan. Het boek is uitgegeven bij: van Wijnen

...

Vertrouw op je gevoel, leren keuzes maken met Ignatius van Loyola

Nikolaas Sintobin

Een opmerkelijke titel uit de katholieke, Ignatiaanse traditie. Voor protestantse gelovigen roept deze titel wellicht wat achterdocht op. Nikolaas Sintobin geeft een uitgebreide en diepgaande toelichting op het leren onderscheiden in de school van Ignatius van Loyola. Het boekje is opmerkelijk praktisch en zoomt in op het diepste verlangen, wat inderdaad met gevoel te maken heeft. Toch is het niet wat het lijkt, het hele hart is daarbij betrokken wat ook het verstand omvat. De vele voorbeelden maken het boekje handzaam, niet alleen voor mensen die zich christen noemen. Iedereen kan zijn voordeel doen met dit boek en leren om Heilzame keuzen te maken. Nikolaas heeft met veel toewijding het ‘leren onderscheiden’ toegankelijk gemaakt voor mensen van deze tijd. Het boek is uitgegeven bij KokBoekencentrum.

...

O-antifonen

Esther Maria Magnis

Prachtige gebeden die je inspireren in de periode van 17 december tot en met kerstmis. Het bidden van de eeuwenoude teksten met wellicht onbekende betekenissen helpen je uit zien naar de komst van Het Licht van de wereld. Immanuel, God met ons. De oeroude schoot van de geloofsgemeenschap biedt een vreemdsoortige troostvolle en bescherming in de donkerheid rond kerst. Linken naar de muzikale vormgeving van de gebeden maken het boekje compleet. Wederom uitgegeven bij uitgeverij van Wijnen.

...

Mintijteer

Esther Maria Magnis

De worsteling tussen twijfel en diepe existentiële eenzaamheid waarna tenslotte de zachte stille nabijheid, de troost als ‘van God’ wordt gevonden. De schrijfster neemt je mee op haar onstuimige zoektocht door lijden en gemis. Haar vaste zekerheden, de kerkelijke structuren en kaders vallen weg. Rust wordt gevonden in een diepgaande relatie met wie zij als God heeft herkend. Het boekje is een ‘kleinood’, uitgegeven bij uitgeverij van Wijnen

...

Besef van Gods tegenwoordigheid

Frere Laurent

Een paar eeuwen geleden ontdekte een eenvoudige kloosterbroeder het geheim van een ononderbroken omgang met God. Hij was kok in een Frans klooster – “een dienaar van dienaren van God”, zoals hij zichzelf noemde. Te midden van het gerammel van potten en pannen zocht en vond hij een diep en voortdurend besef van God. Door zijn ervaring en inzicht is hij een klassiek voorbeeld van geestelijke diepgang geworden. De diepte van de beleving van zijn liefdevolle relatie met God en de eenvoud en openheid waarmee deze eenvoudige broeder hieraan woorden geeft, raakt ons verlangen als hedendaagse zoekers en gelovigen. Dit boekje is vertaald door J.B.M. Laudy en in 1999 met toestemming van uitgeverij Carmelitana uitgegeven door Gideon. De Engelstalige versie is ook zeer lezenswaardig: Practicing His Presence uitgegeven door The SeedSowers

Pause to pray

Drop thy still dews of quietness
Till all our strivings cease:
take from our souls the strain and stress,
and let our ordered lives confess
the beauty of thy peace.

uit: open to God, 2003, Joyce Huggett

Contact

Heel je hart en ziel

Marianne Groen
Geestelijke begeleiding, pastorale counseling & retraitebegeleiding

M: 06 45688248
marianne@heeljehartenziel.nu
www.heeljehartenziel.nu

   

Als u naar aanleiding van het bezoek aan onze website vragen heeft, stuur ons dan uw bericht.

Privacy verklaring